Web Analytics Made Easy -
            StatCounter
 
 
 

Klik boven om een gift te maken via uw credit kaart. We accepteren > Visa / Paypal / Mastercard / American Express

Alvast bedankt voor je steun! Dankzij jou kunnen wij doorgaan!

SUPPORT het CME ( BullitCountry.com)

Het CME is een ” Country Promotie platform” dat volledig kan bestaan door steun van zijn fans ( webbezoekers & e-book lezers). De lezers en kijkers dragen hierdoor bij aan het CME en zorgen ervoor dat hij helemaal onafhankelijk verder kan gaan. Vind je het belangrijk dat “Country Promotie” belangrijk is voor jou? En de Country scene? Steun ons dan door een vrije gift.

Het CME is bestaat sinds 2001 en is sinds 2022 een onafhankelijk country platform geworden. Waarin geen belangenverstrengeling plaats vind. Er is geen vast bedrag voor de Gift ( Donatie) Alle bedragen van klein tot groot zijn wij u dankbaar voor!


Je kunt een directe ( Gift ) doen aan het CME ( st.BullitCountry) via

IBAN: NL 05 ABNA 0590 4355 90

ten name van BULLITCOUNTRY-INFO


Alvast bedankt voor je steun! Dankzij jou kunnen wij doorgaan!

 
 

Click above to make a gift using your credit card. We accept > Visa / Paypal / Mastercard / American Express


Thank you for your support! Thanks to you we can continue!

SUPPORT the CME ( BullitCountry.com)

The CME is a "Country Promotion platform" that can exist entirely with the support of its fans (web visitors & e-book readers). The readers and viewers thereby contribute to the CME and ensure that it can continue completely independently. Do you think it is important that “Country Promotion” is important to you? And the Country scene? Then support us with a free gift.

The CME has been in existence since 2001 and has become an independent country platform since 2022. Where there is no conflict of interest. There is no fixed amount for the Gift (Donation) We are grateful for all amounts from small to large!

You can make a direct ( Gift ) to the CME ( st.BullitCountry) with

IBAN: NL 05 ABNA 0590 4355 90

BIC: ABNANL2A

in name of BULLITCOUNTRY-INFOThank you very much for your support! Thanks to you we can continue!

 


Contact


 

Contact details

Foundation BullitCountry Info (CME)

Address: Street Deltaweg 117 ,

Postal Code5709AA,

City: Helmond ( The Netherlands)

Phone number: +31 6 104 69 171

E-mail: bullitcountry-magazine@outlook.com

E-mail: editor@countrymagazineeurope.com

Chamber of Commerce: 17210166

Download a txt file with my data!